Wednesday, April 26, 2006

A. Subject Name: Sibika at Kultura 3
B. Lesson Ref. No. - 1
C. Lesson Title: Pilipinas: Isang Kapuluan
D. Lesson Description
Ang araling ito ay tungkol sa Pilipinas bilang isang kapuluan.

E.Learning Outcomes
a.Nasasabi na ang Pilipinas ay isang kapuluan
b.Nasasabi kung ano ang mga pulong bumubuo sa Pilipinas
c.Nasasabi kung ano ang pulo,ano ang kapuluan
d.Naiguguhit ang 3 malalaking pulo ng Pilipinas
F. Learning Presentation
Narito ang mapa ng Pilipinas. Pag-aralan ito.


Basahin: Panimula at Mga Rehiyong Pangheograpiya
http://www.seasite.niu.edu/trans/tagalog/modules_in_Tagalog/heograpiya.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines#GeographyG. Learning Activity
Ibigay ang kahulugan ng pulo at kapuluan.
Ibigay ang 3 malalaking pulo ng Pilipinas.
Iguhit ang mapa ng Pilipinas.
http://www.whoa.org/publications/maps/pimap.jpg

H. Learning Evaluation
http://www.prongo.com./quizstation/

I. Assignment
Suriin ang mapa ng Pilipinas. Kung papipiliin ka kung saang pulo mo gustong tumira, aling pulo ang pipiliin mo at bakit?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home