Tuesday, May 02, 2006A. Subject Name: Sibika at Kultura 3
B. Lesson Ref. No. - 3
C. Lesson Title: Pangunahin at Pangalawang Direksyon
D. Lesson Description
Ang araling ito ay tungkol sa mga pangunahin at pangalawang direksyon.
E. Learning Outcomes
1. Nagagamit ang mapa sa paglalarawan ng bansa
2. Natutukoy ang mga pangunahin at pangalawang direksyon
3. Nagagamit ang mga pangunahin at pangalawang direksyon sa pagsasabi ng lokasyon sa mapa ng malalaki at maliliit na pulo sa bansa
F. Learning Presentation http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/geogskills/geogskillsmapsrev2.shtml
Basahin ang tungkol sa COMPASS DIRECTIONS. Narito ang mga katumbas na salita sa Filipino ng mga sumusunod na termino:
1. NORTH - HILAGA
2. SOUTH - TIMOG
3. EAST - SILANGAN
4. WEST - KANLURAN
Kinakailangan ang sapat na kaalaman tungkol sa direksyon sa pagtukoy ng isang lugar o bagay sa pagbasa ng mapa.
May apat na pangunahing direksyong ginagamit sa pagtukoy ng tiyak na lokasyon ng isang bagay o lugar. Ang mga ito ay HILAGA, TIMOG, SILANGAN, at KANLURAN.Ang palasong nakaturo paitaas ay ang direksyong HILAGA. Sa ibaba nito ang TIMOG. Nasa gawing kaliwa ang KANLURAN at nasa gawing kanan ang SILANGAN.
Ang mga gumagawa ng mapa ay gumagamit ng isang pananda upang mapadali ang paghanap ng isang lugar. Tinatawag itong " compass rose . "
Ang iba namang mapa ay gumagamit ng NORTH ARROW. Sa pamamagitan nito, madaling matutukoy ang iba't ibang direksyon.
Hindi lahat ng lugar o bagay ay nasa tuwirang hilaga, timog, silangan o kanluran. May mga pook o lugar na nasa pagitan ng hilaga at silangan o ng timog at kanluran; o nasa pagitan ng dalawang direksyon. Tinatawag natin ang mga ito na pangalawang direksyon.
Ang mga pangalawang direksyon ay nasa pagitan ng mga pangunahing direksyon, tulad ng HILAGANG-KANLURAN, HILAGANG-SILANGAN, TIMOG-KANLURAN, at TIMOG-SILANGAN.G. Learning Activity
Pag - aralan ang mapa ng Pilipinas at tukuyin ang mga lugar na :
1. Nasa Hilagang bahagi
2. Nasa Kanlurang bahagi
3. Nasa Silangang bahagi
4. Nasa bahaging Timog


H. Learning Evaluation

http://www.prongo.com./quizstation/testquiz/


I. Assignment
Mula sa inyong tahanan, ibigay ang direksyon ng mga sumusunod:
1. simbahan
2. paaralan
3. palengke
4. ospital
5. barangay hall

0 Comments:

Post a Comment

<< Home