Tuesday, May 02, 2006

A. Subject Name: Sibika at Kultura 3
B. Lesson Reference Number: 4
C. Lesson Title: Mga Anyong Lupa
D. Lesson Description:
Ang araling ito ay tungkol sa mga anyong lupa ng bansa.
E. Learning Outcomes:
1. Nasasabi ang kakaibang katangian ng mga anyong lupa ng bansa
2. Naiguguhit nang may kawilihan ang isang bagay
3. Naisasagawa ang wastong pangangalaga sa kapaligiran
F. Learning Presentation
Narito ang ilang larawan ng mga iba't ibang anyong lupa sa ating bansa:


http://www.progsoc.uts.edu.au/~ratgrrl/AnoTerrorismo/WebMovies/ChocolateHills.mov
http://volcano.und.edu/vwdocs/current_volcs/philippines/mayonvol.html
http://www.bohol.ph/article6.htmlhttp://crmsd.wwf.org.ph/sierra/

Puntahan ang link sa itaas at panoorin ang CHOCOLATE HILLS.
G. Learning Activity
Basahin ang paglalarawan sa ibaba at hanapin sa internet ang angkop na larawan para dito.
1. Anyong lupa na higit na mataas kaysa burol.
2. Mababa kaysa bundok.
3. Isang bundok o burol na may butas o bunganga kung saan sumisingaw ang init at lumalabas ang kumukulong putik ( lava ) at nagbabagang mga bato kapag ito'y pumutok.
4. Patag na lupa na nasa pagitan ng dalawang bundok.
5. Bahaging patag sa itaas ng bundok.
Gumuhit ng isang anyong lupa na nais mong puntahan at isulat sa ibaba nito kung papaanong pangangalaga ang iyong gagawin dito.

H. Learning Evaluation

http://www.prongo.com./quizstation/testquiz/

I. Assignment: Search for pictures of water forms in the internet.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home