Wednesday, May 03, 2006

A. Subject Name: Sibika at Kultura 3
B. Lesson Ref. No. - 5
C. Lesson Title: Mga Anyong Tubig
D. Lesson Description:
Ang araling ito ay tungkol sa mga anyong tubig ng Pilipinas.
E. Learning Outcomes:
1. Naibibigay ang naiibang katangian ng mga anyong tubig.
2. Naituturo sa mapa o globo ang mga anyong tubig.
F. Learning Presentation
Puntahan ang link na ito tungkol sa Manila Bay.
http://en.wikipedia.org/wiki/Manila_Bay
http://www.globalpinoy.com/travel/province/pangasinan.php
http://www.arcbc.org.ph/wetlands/philippines/phl_taal_lake.htm
http://www.tourism.gov.ph/search/search.asp?searchStr=maria%20cristina%20falls
http://www.bookrags.com/history/worldhistory/agno-river-ema-01/
Narito ang mga larawan ng mga iba't ibang anyong tubig sa ating bansa:


G. Learning Activity:
Humanap ng mga larawan ng mga anyong tubig sa internet at ibigay ang mga katangian ng bawat isa.
ANYONG TUBIG KATANGIAN MGA HALIMBAWA
1.
2.
3.
4.
5.
Maghanap ng mapa ng Pilipinas sa internet at ituro ang mga iba't ibang anyong tubig sa ating bansa.


H. Learning Evaluation
Basahing mabuti ang paglalarawan sa ibaba,hanapin sa internet ang larawan nito at idikit ito sa tapat.
1. Tubig na nagmumula sa itaas ng bundok.
2. Ito ay mas maliit kaysa ilog.
3. Ito ay nanggagaling sa ilalim ng lupa at sumusulpot paitaas.
4. Ito ay higit na maliit at mababaw kaysa dagat.
5. Pinakamalaking anyo ng tubig.
I. Assignment
Sumulat ng isang talata tungkol sa pangangalaga ng ating mga anyong tubig.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home