Monday, May 01, 2006

I. Lesson Title:Ang Ating Mga Ninuno
II. Brief Description
Ang araling ito ay tungkol sa mga ninuno ng mga Pilipino.
III.Learning Outcomes
Nasusuri kung bakit may pagkakaiba sa katangiang pisikal ang mga Pilipino
Nakikilala ang mga ninunong Pilipino
Nailalarawan ang katangiang pisikal ng mga ninuno ng mga Pilipino
Naiguguhit ang mga larawan ng mga ninuno
IV. Learning Presentation
http://72.14.207.104/search?q=cache:zg8xg7L4bwMJ:www.seasite.niu.edu/TAGALOG/modules_in_Tagalog/lahing_pilipino
.htm+ninuno+ng+mga+Pilipino&hl=tl&gl=ph&ct=clnk&cd=1V. Learning Activity
Maghanap sa internet ng mga larawan ng mga ninuno ng mga Pilipino.
Ibigay ang mga katangiang pisikal ng ating mga ninuno:
ITA INDONES MALAY
V.Learning Assessment
Go to this test site to find your knowledgehttp://www.prongo.com./quizstation/


VI. Assignment
Gumawa ng isang family tree ng iyong mga ninuno. Magtanong sa mga kamag-anak upang maging kumpleto ang talaan.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home