Sibika at Kultura 3

Wednesday, May 03, 2006

A. Subject Name: Sibika at Kultura 3
B. Lesson Ref. No. - 5
C. Lesson Title: Mga Anyong Tubig
D. Lesson Description:
Ang araling ito ay tungkol sa mga anyong tubig ng Pilipinas.
E. Learning Outcomes:
1. Naibibigay ang naiibang katangian ng mga anyong tubig.
2. Naituturo sa mapa o globo ang mga anyong tubig.
F. Learning Presentation
Puntahan ang link na ito tungkol sa Manila Bay.
http://en.wikipedia.org/wiki/Manila_Bay
http://www.globalpinoy.com/travel/province/pangasinan.php
http://www.arcbc.org.ph/wetlands/philippines/phl_taal_lake.htm
http://www.tourism.gov.ph/search/search.asp?searchStr=maria%20cristina%20falls
http://www.bookrags.com/history/worldhistory/agno-river-ema-01/
Narito ang mga larawan ng mga iba't ibang anyong tubig sa ating bansa:


G. Learning Activity:
Humanap ng mga larawan ng mga anyong tubig sa internet at ibigay ang mga katangian ng bawat isa.
ANYONG TUBIG KATANGIAN MGA HALIMBAWA
1.
2.
3.
4.
5.
Maghanap ng mapa ng Pilipinas sa internet at ituro ang mga iba't ibang anyong tubig sa ating bansa.


H. Learning Evaluation
Basahing mabuti ang paglalarawan sa ibaba,hanapin sa internet ang larawan nito at idikit ito sa tapat.
1. Tubig na nagmumula sa itaas ng bundok.
2. Ito ay mas maliit kaysa ilog.
3. Ito ay nanggagaling sa ilalim ng lupa at sumusulpot paitaas.
4. Ito ay higit na maliit at mababaw kaysa dagat.
5. Pinakamalaking anyo ng tubig.
I. Assignment
Sumulat ng isang talata tungkol sa pangangalaga ng ating mga anyong tubig.

Tuesday, May 02, 2006

A. Subject Name: Sibika at Kultura 3
B. Lesson Reference Number: 4
C. Lesson Title: Mga Anyong Lupa
D. Lesson Description:
Ang araling ito ay tungkol sa mga anyong lupa ng bansa.
E. Learning Outcomes:
1. Nasasabi ang kakaibang katangian ng mga anyong lupa ng bansa
2. Naiguguhit nang may kawilihan ang isang bagay
3. Naisasagawa ang wastong pangangalaga sa kapaligiran
F. Learning Presentation
Narito ang ilang larawan ng mga iba't ibang anyong lupa sa ating bansa:


http://www.progsoc.uts.edu.au/~ratgrrl/AnoTerrorismo/WebMovies/ChocolateHills.mov
http://volcano.und.edu/vwdocs/current_volcs/philippines/mayonvol.html
http://www.bohol.ph/article6.htmlhttp://crmsd.wwf.org.ph/sierra/

Puntahan ang link sa itaas at panoorin ang CHOCOLATE HILLS.
G. Learning Activity
Basahin ang paglalarawan sa ibaba at hanapin sa internet ang angkop na larawan para dito.
1. Anyong lupa na higit na mataas kaysa burol.
2. Mababa kaysa bundok.
3. Isang bundok o burol na may butas o bunganga kung saan sumisingaw ang init at lumalabas ang kumukulong putik ( lava ) at nagbabagang mga bato kapag ito'y pumutok.
4. Patag na lupa na nasa pagitan ng dalawang bundok.
5. Bahaging patag sa itaas ng bundok.
Gumuhit ng isang anyong lupa na nais mong puntahan at isulat sa ibaba nito kung papaanong pangangalaga ang iyong gagawin dito.

H. Learning Evaluation

http://www.prongo.com./quizstation/testquiz/

I. Assignment: Search for pictures of water forms in the internet.A. Subject Name: Sibika at Kultura 3
B. Lesson Ref. No. - 3
C. Lesson Title: Pangunahin at Pangalawang Direksyon
D. Lesson Description
Ang araling ito ay tungkol sa mga pangunahin at pangalawang direksyon.
E. Learning Outcomes
1. Nagagamit ang mapa sa paglalarawan ng bansa
2. Natutukoy ang mga pangunahin at pangalawang direksyon
3. Nagagamit ang mga pangunahin at pangalawang direksyon sa pagsasabi ng lokasyon sa mapa ng malalaki at maliliit na pulo sa bansa
F. Learning Presentation http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/geogskills/geogskillsmapsrev2.shtml
Basahin ang tungkol sa COMPASS DIRECTIONS. Narito ang mga katumbas na salita sa Filipino ng mga sumusunod na termino:
1. NORTH - HILAGA
2. SOUTH - TIMOG
3. EAST - SILANGAN
4. WEST - KANLURAN
Kinakailangan ang sapat na kaalaman tungkol sa direksyon sa pagtukoy ng isang lugar o bagay sa pagbasa ng mapa.
May apat na pangunahing direksyong ginagamit sa pagtukoy ng tiyak na lokasyon ng isang bagay o lugar. Ang mga ito ay HILAGA, TIMOG, SILANGAN, at KANLURAN.Ang palasong nakaturo paitaas ay ang direksyong HILAGA. Sa ibaba nito ang TIMOG. Nasa gawing kaliwa ang KANLURAN at nasa gawing kanan ang SILANGAN.
Ang mga gumagawa ng mapa ay gumagamit ng isang pananda upang mapadali ang paghanap ng isang lugar. Tinatawag itong " compass rose . "
Ang iba namang mapa ay gumagamit ng NORTH ARROW. Sa pamamagitan nito, madaling matutukoy ang iba't ibang direksyon.
Hindi lahat ng lugar o bagay ay nasa tuwirang hilaga, timog, silangan o kanluran. May mga pook o lugar na nasa pagitan ng hilaga at silangan o ng timog at kanluran; o nasa pagitan ng dalawang direksyon. Tinatawag natin ang mga ito na pangalawang direksyon.
Ang mga pangalawang direksyon ay nasa pagitan ng mga pangunahing direksyon, tulad ng HILAGANG-KANLURAN, HILAGANG-SILANGAN, TIMOG-KANLURAN, at TIMOG-SILANGAN.G. Learning Activity
Pag - aralan ang mapa ng Pilipinas at tukuyin ang mga lugar na :
1. Nasa Hilagang bahagi
2. Nasa Kanlurang bahagi
3. Nasa Silangang bahagi
4. Nasa bahaging Timog


H. Learning Evaluation

http://www.prongo.com./quizstation/testquiz/


I. Assignment
Mula sa inyong tahanan, ibigay ang direksyon ng mga sumusunod:
1. simbahan
2. paaralan
3. palengke
4. ospital
5. barangay hall

Monday, May 01, 2006

I. Lesson Title:Ang Ating Mga Ninuno
II. Brief Description
Ang araling ito ay tungkol sa mga ninuno ng mga Pilipino.
III.Learning Outcomes
Nasusuri kung bakit may pagkakaiba sa katangiang pisikal ang mga Pilipino
Nakikilala ang mga ninunong Pilipino
Nailalarawan ang katangiang pisikal ng mga ninuno ng mga Pilipino
Naiguguhit ang mga larawan ng mga ninuno
IV. Learning Presentation
http://72.14.207.104/search?q=cache:zg8xg7L4bwMJ:www.seasite.niu.edu/TAGALOG/modules_in_Tagalog/lahing_pilipino
.htm+ninuno+ng+mga+Pilipino&hl=tl&gl=ph&ct=clnk&cd=1V. Learning Activity
Maghanap sa internet ng mga larawan ng mga ninuno ng mga Pilipino.
Ibigay ang mga katangiang pisikal ng ating mga ninuno:
ITA INDONES MALAY
V.Learning Assessment
Go to this test site to find your knowledgehttp://www.prongo.com./quizstation/


VI. Assignment
Gumawa ng isang family tree ng iyong mga ninuno. Magtanong sa mga kamag-anak upang maging kumpleto ang talaan.